IAB HowTo to cykl konferencji przedstawicieli Grup Roboczych działających przy IAB Polska

To jedyne takie wydarzenia tworzone, organizowane i prowadzone przez najlepszych branżowych ekspertów, którzy na co dzień - również w ramach działalności w IAB Polska - zajmują się kształtowaniem polskiego rynku digital.

Niedawne konferencje