IAB HowTo to cykl konferencji zainicjowanych przez przedstawicieli Grup Roboczych działających przy IAB Polska.

To jedyne takie wydarzenia tworzone, organizowane i prowadzone przez najlepszych branżowych ekspertów, którzy na co dzień – również w ramach działalności w IAB Polska – zajmują się kształtowaniem polskiego rynku digital.

Najbliższa konferencja

Sprawdź konferencje, które odbyły się ostatnio

2019

2018

Organizator: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
http://www.iab.org.pl
ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
NIP: 521-34-18-625
Kontakt do organizatorów

Serwis stworzony przez red-studio.eu