Polityka prywatności

  1. Zasady ochrony danych osobowych osób, które zgłosiły się lub zostały zgłoszone do uczestnictwa w Konferencji IAB HowTo.
  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39/77 (dalej jako: „Administrator”, „IAB”, „IAB Polska”, „my”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

  1.  w celu realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez IAB – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości informowania o naszej działalności i realizacji projektów;
  2. aby zawrzeć z Tobą umowę o udział w Konferencji IAB HowTo oraz zrealizować konferencję – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do podjęcia czynności na Twoje żądanie przez zawarciem z nami umowy oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej z Tobą umowy;
  3. wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
  4. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Jeżeli zostałeś zgłoszony do udziału w konferencji przez osobę trzecią, będziemy przetwarzać Twoje dane, które otrzymaliśmy od podmiotu zgłaszającego Cię do udziału w konferencji, w postaci: imienia i nazwiska, firmy, opcjonalnie adresu email, numeru telefonu i stanowiska.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie treści marketingowych IAB Polska na wskazany przez Ciebie adres e-mail, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o naszej działalności oraz o usługach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości informowania o naszej działalności.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych partnerom współpracującym z IAB, będziemy  udostępniać Twoje dane osobowe naszym Parterom w celach marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda.  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od nas (np. o przyszłych szkoleniach), będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub zaprzestania prowadzenia działań  marketingowych przez nas lub przez naszych partnerów (w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe, usługi księgowe, obsługę administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych partnerom współpracującym z IAB, będziemy  udostępniać Twoje dane osobowe naszym Parterom w celach marketingowych.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:      

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. W zakresie w jakim wykorzystujemy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego możesz wyrazić sprzeciw w każdym momencie. 

Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, abyś mógł wziąć udział w konferencji IAB HowTo. Jeżeli nie otrzymamy Twoich danych osobowych nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako uczestnika konferencji IAB HowTo.

  1. Informacje dotyczące korzystania z  cookies

IAB Polska wykorzystuje „cookies”, tzw. „ciasteczka”. Poprzez „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.

Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje „cookies”, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała  „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy nie działać poprawnie.

Wykaz  cookies

_ga

_ga_7E2M8M3NNE

_ga_J47KWMJZDB

_ga_YBE1F49BYY

_fbp

W jakich celach używamy cookies?

Używamy cookies w celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług oraz zwiększenia wygody korzystania z ze strony internetowej dostępnej pod adresem:  https://howto.iab.org.pl/ (dalej: ”Serwis”) i usług. Cookies używane są w celu dostępu do treści przeznaczonych jedynie dla uprawnionych użytkowników Serwisu lub serwisów internetowych osób trzecich oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. Ma to na celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisu oraz serwisów internetowych osób trzecich, np. poprzez ograniczanie ilości powiadomień oraz ich dopasowywanie do Twoich aktywności i preferencji. Ponadto używamy cookies, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Używamy cookies osób trzecich w celu np. liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Cookies podmiotów trzecich

Te  cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym lub w narzędziach tych podmiotów trzecich. Cookies umożliwiają identyfikację Twoich zainteresowań podczas korzystania z naszego Serwisu oraz personalizację reklamy, która jest do nich kierowana, również na stronach Partnerów. Cookies podmiotów i osób trzecich są umieszczane przez niżej wymienione podmioty:

Okres przechowywania cookies

Cookies sesyjne (session cookies) są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Cookies (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Usuwanie lub wyłączenie  cookies w przeglądarce

To, że możemy przechowywać i uzyskiwać dostęp do  „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Ciebie. Masz możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie  „cookies” na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę  „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: